Norman Jarnøy - Jarnøyða

(Brukt på engelsk Jarnoy eller Jarnoey)

 

Navnet kommer fra Brunlanes omtrent der veien til Nevlunghavn og Helgeroa møtes (inn rett nord der veien går inn til skytebanen).
Her ligger en gård som i nyere tid heter Jønne. Den er delt i flere bruksnummer. Hovedbruket er gårdsnummer 4096 br.nr 1 og br.nr 3 og 6 (tidligere g.nr. 96 med bruksnummer 1 og 3 i 1900)Norman H. (Pedersen) Jarnøy født 1916, han døde i 1965.

Norman H. Pedersen ønsket å skrifte navn. Fra en liste over utdødde navn, som norske myndigheter hadde, fant han Jarnøy som han valgte i 1942. Det var et sterkt ønske fra myndighetene at man tok opp igjen gamle navn på slekter som var utdødd. Det finnes således i dag ingen andre som har dette navnet fra gammelt av, men navnet Jønne er i bruk som stedsnavn på gården. Og noen har etternavnet Jønnø.

Jarnøy er en nyere skrivemåte av det opprinnelige som ble brukt på vikingetiden. Man mener at gården er ryddet før Svartedauen i 1350. Det vil si i senmiddelalder.

Gården tilhørte Gimsøy Kloster, men etter reformasjonen Kronen. Den ble kjøpt av lagmann Klaus Anderssøn i 1662. Gyldenløve fikk gården i 1691 for 40 riksdaler. Et underbruk som het Vevja fulgte med for 10 riksdaler. Senere ble det grevegods. Brukene leverer en del trekull og eikeplank. Jorden var tørr og steinfull.

Her er forskjellige skrivemåter:

Jarnøyða (gammelnorsk skrivemåte for Jarnøyda).

Jarnøydhw i året 1398.

Jernøø i året 1528 (bruker var da Erik Jønnø).

Jernøe i årene 1593 - 1664 (det nevnes at den er litt for liten som halvgård).

Jønnøe i året 1723.

Jønøe i 1801.

Jønø i 1865.

Jønnø i 1886.

Jønne i årene 1900 - 2007.

De som eier og driver gården bruker navnet Jønni om stedet i dag.

Gården på 1950 tallet

 

Om betydningen av det gammelnorske navnet Jarnøyða:

Sidste Led maa være et i det bevarede Oldn. ikke forekommende øyða f., svarende til Folkesprogets Øyda. Det har vel her
Betydningen: Forødelse, Ødelæggelse, sigtende til den Ting, som bevirker Forødelsen, som i de Exempler, der anføres af Aasen under Øyda: Suvløyda, Smørøyda, om haardt Brød, hvortil man trænger meget Sul eller Smør.
Jarnøyða kan da sigte til, at Rydningen af Stedet har været ødelæggende for gravende eller skjærende Redskaber af Jern, eller til at Ljaaen ødelægges ved Sten i Bunden. Navnet maa da nærmest henregnes til de "nedsættende" navne.

 

I dag er Dag Jarnøy hovedbærer av navnet sammen med nære slektninger.

5 har i dag etternavnet Jarnøy, (kone, barn og barnebarn),

og 6 har Jarnøy som mellomnavn (barn, svigersønn, barnebarn og en fetter).

Dag Jarnøy på besøk på Jønni i 2007

 

Til side BLF

Se under diverse og linker på denne BLF side.