Wigand

 

Brødrene Wigand AS var en Bergens-basert bilimportør og bilforhandler med en lang og spennende historie.  Etablert av 2 brødre i 1929 som et agenturfirma, og fikk importen av Morris i 1931 som sitt første bilagentur.  Året etter fulgte Studebaker, og noen år deretter agenturet for SS (Jaguar). MG ble importert fra 1947, og Riley og Wolseley kom inn i bildet på 50-tallet, MAN last i 1966.


Felles for alt dette var at Brødrene Wigand var distriktsimportør, slik det var vanlig den tiden, med sitt distrikt fra Kristiansand og kysten rundt til Vestre Jacobselv.  Nye biler kom direkte fra fabrikkene, stort sett med båt, og ble heist i land i Bergen.
Firmaet var ekspansivt etter en vellykket startperiode på 30-tallet, og satset med eget bilanlegg som var ferdig i 1940.  Her lå det Esso-stasjon, stor bilforretning med generøs utstilling, og store verksteder både på mekanisk og karosseri.  Bruktbiler hadde man i kjelleren, hvor det også var rikelig med parkering.  Bygget lå strategisk plassert på innfartsveien fra sør, like før Bergen sentrum.


Brødrene Wigands Riley-import og salg varte i ca 20 år.  Storparten av importen ble solgt fra egen detaljforretning i Bergen, til kunder i Bergen og nabokommunen Fana i Hordaland.  Bergens nære handelsforbindelse med UK var nok en medvirkende årsak til merkets popularitet hos lokale Riley-kunder.


Da British Leyland Norge AS ble etablert 1/1-1970 mistet alle de private importørene all bilimporten.  Slik endte også Riley-importen for Brødrene Wigand AS.

2015 Helge Djupvik.

 

 

Til Riley Norge side